Vítejte u skautů

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o internetové stránky Skautů z Modřan. Aktuálně pracujeme na úpravě našich stránek. Neradi bychom Vás však ošidili o veškeré informace, a proto Vám nabízíme alespoň několik těch nejzásadnějších:


Pokud jste zde chtěli získat základní informace o skautech, skautingu a skautování vůbec, pročtěte si stránky organizace Junák - český skaut, z. s., jejímž je naše středisko členem.


Pokud jste se chtěli dostat na stránky některého z našich oddílů, využijte tyto odkazy:

  • Světlušky Derwen (pro děvčata od první do šesté třídy ZŠ) - klubovna Kamýk
  • Světlušky Vlaštěrky (pro děvčata od první do šesté třídy ZŠ) - klubovna Na Beránku
  • Vlčata Derwen (pro chlapce od první do šesté třídy ZŠ) - klubovna Kamýk
  • Skauti Derwen (pro děvčata a chlapce od páté třídy ZŠ) - klubovna Kamýk

Je možné, že jste chtěli zjistit adresy našich kluboven. Klubovnu Kamýk najdete v Ulici Ke Kamýku 686 (ze zadní strany areálu CMŠ Studánka) a klubovnu Na Beránku pak v ulici Vokrojova 3342 (Sklepní okénko vlevo od vstupu do domu).


Pokud jste naším obchodním partnerem, pravděpodobně Vás zajímají naše kontaktní informace a fakturační údaje:

Kontaktní inforrmace Fakturační údaje
Jan Podzimek - Šikula
vedoucí střediska
tel.: 776 899 327
mail: sikula@derwen.info
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
Ke Kamýku 686/2
142 00 Praha 12 - Modřany
IČO: 604 35 780
Číslo účtu: 2 200 145 000/2010 (Fio Banka)

Ještě jednou se moc omlouváme za nefunkčnost našich stránek a doufáme, že nezanevřete na skauty jen kvůli špatně fungujícím webovkám. :-).
>